Hem » IT-bloggen » A3 Experter

A3 Experter

  • Återförsäljare
  • A3
  • A3 Experter


Peter har varit aktiv inom Telekombranschen i otroliga 20 år, och har under dessa år arbetat på både Vodafone och Verizone som ansvarig över återförsäljare inom B2B. På A3 har han varit i 7 av dessa år, och startade på dåvarande AllTele. Under åren har han varit med och byggt upp vår ÅF-organisation, där han idag är Partner Account Manager.

PETER, NYCKELN TILL EN FRAMGÅNGSRIK ÅF ORGANISATION -
VAD ÄR DET?

- Jag skulle säga att det är vårt arbetssätt som bygger på en närhet till partnern. Våra Account Managers fungerar som Firstline och säljstöd och vid behov av mer djupgående frågeställningar finns samtliga av A3s Experter till förfogande för att hjälpa partnern och kunden. Om det handlar om en mer teknisk fråga, eller andra problem som partnern kan uppleva, ska det alltid vara nära till en kontaktperson som avhjälper problemet så att partnern kan fokusera på att sälja. 

HUR JOBBAR DU OCH A3 MED ATT EFFEKTIVISERA OCH UNDERLÄTTA FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE?

- I uppbyggandet av A3s Partnerorganisation har vi haft för avsikt att skapa en gemenskap mellan partner, A3, och kunden. Alla kunder har samma prioritet hos A3, oavsett om de kommer genom partners eller A3s egna säljare. En lätthanterad säljportal, simpel provisionsmodell och lättförståelig produktpaketering gör A3 till en attraktiv samarbetspartner. Att vara återförsäljare för oss ska vara enkelt och friktionsfritt.

”En lätthanterad säljportal, simpel provisionsmodell, och lättförståelig
produktpaketering gör A3 till en attraktiv samarbetspartner”
VAD SKILJER A3 FRÅN ANDRA SAMARBETSPARTNERS?

- En viktig sak som skiljer A3 från andra samarbetspartners är att vi inte begränsar partner i deras försäljning. Vi har ingen maxgräns på hur stora kunder partner får arbeta med eller någon begränsning i vilka tjänster de får arbeta med. Partners har samma möjlighet att sälja produkter och tjänster som A3s egna säljare har. Det inkluderar allt inom vår IT- och Telekomportfölj. 

OM MAN VILL BLI ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR A3, VAD ÄR NÄSTA STEG?

Släng iväg ett mejl, eller slå Peter en signal. Vem vet, snart kanske vi jobbar ihop! 


Peter Schapiro

070 1807700
peter.schapiro@a3.se 
 

Tillbaka till blogg