Hem » IT-bloggen » Vilka värden kan jag som IT-ansvarig skapa med hjälp av molnserver för bolaget?

Vilka värden kan jag som IT-ansvarig skapa med hjälp av molnserver för bolaget?


För att få svar på våra frågor vänder vi oss till Mattias Sundling, affärsområdesansvarig för A3s molnservertjänster som förklarar vilka värden en molnserver ger ditt företags datoranvändare.

Vad är en molnserver?

En molnserver är en server som hanterar företagets programvaror, exempelvis för löner, fakturering, bokningssystem mm och data,  och som konsumeras som en färdigproducerad tjänst. Molnservern finns i en säker miljö som leverantören ansvarar för och du ansluter till den via en säker internetuppkoppling.

Vad skiljer en molnserver från en traditionell server?

En molnserver är en färdig tjänst där du bestämmer vilken mängd resurser du behöver. Det handlar om hur mycket processorkraft, minne, lagringsdisk, säkerhet och backup er verksamhet har behov av, samt vilket operativsystem ni vill använda. Därefter tar leverantören ansvar för den underliggande plattformen med hårdvara, kyla, reservkraft, backup etc. En molnserver är enklare, mer flexibel och säkrare än att hantera en traditionell server.

En traditionell server består av hårdvara som du köper och ansvarar över själv. Du måste alltså själv ha den i företagets lokaler och ansvara för att underhålla hårdvaran med nya uppdateringar, byte eventuell hårdvara som går sönder, betala el och en lösning för reservkraft, kyla, backup mm.

Man kan göra en jämförelse mellan hur vedeldning respektive fjärrvärme fungerar. Om du köper fjärrvärme får du det du vill ha, dvs värme, levererat direkt genom ledningar. Om du istället värmer ditt hus med ved behöver du göra följande saker för att få samma resultat:

 • Fälla träd
 • Frakta hem träden
 • Kapa träden
 • Klyva träden
 • Torka ved
 • Förvara ved
 • Elda ved
 • Underhålla anläggningen

Vem bör ha en molnserver?

Vi ser att allt mer blir digitaliserat och därmed blir vi mer beroende av en fungerande IT-miljö. Därför är alla företag och organisationer, både mindre och större, privata och offentliga, i behov av de fördelar du får med en molnserverlösning.

På vilket sätt ger servrar i molnet värde till företaget och medarbetarna?

Om du arbetar som IT-ansvarig innebär servrar i molnet att du har en enklare vardag med en färre IT-problem. Med en molnserver får du en mer problemfri IT-lösning där du slipper hantera underhåll och driftstörningar. Du kan istället fokusera på andra saker som är viktiga för din verksamhet. En molnserver-lösning ger dig grunden för att utveckla företagets användning av IT. Det är grundförutsättningen för att IT ska kunna utvecklas och leverera det affärsvärde som bolaget behöver för att vara konkurrenskraftigt.

För företaget och medarbetarna innebär servrar i molnet framförallt följande fördelar:

 • Bättre prestanda på IT-miljön, vilket innebär att man kan utföra mera arbete på samma tid.
 • Bättre tillgänglighet då systemen alltid är tillgängliga och inte behöver stängas ned för hårdvaru-underhåll.
 • Mobilitet - man har åtkomst till sin IT-miljö dygnet runt från vilken plats som helst, exempelvis på resa, åtkomst hemifrån eller från semestern.
 • Säkrare lagring då data i en molnserver lagras på ett säkert sätt där det finns en beprövad backuplösning. 

Varför är det bra att välja en molnserver?

Sammanfattningsvis ger en molnserver-lösning en enklare vardag med färre IT-problem och bättre prestanda. Ökad tillgänglighet, mobilitet och ökad säkerhet är andra värden som ingår i lösningen.

Genom att använda en molnserver får du mer tid över för att fokusera på företagets affärsverksamhet som kan generera värde och lönsamhet. Med en molnserver lägger du en stabil grund för att kunna utveckla företagets IT-lösningar så att ni kan leverera de affärsvärden ni behöver för att vara konkurrenskraftiga. Tillbaka till blogg