TSA (Trådlös stadsnätsaccess)

Med TSA förlänger vi stadsnätsförbindelsen med en trådlös radiolänk. Har du inte möjlighet att få fiber ingrävt till din fastighet, eller väntan helt enkelt för lång? Vi tar reda på vilka förutsättningar du har för att få stadsnätsaccess trådlöst.

 

Brandvägg som tjänst

Hög säkerhetsnivå i företagets nätverk är självklart om du vill undvika datorhaverier, produktionsbortfall och badwill. En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är att filtrera och blockera vissa typer av inkommande och utgående trafik med hjälp av en brandvägg. A3 levererar en komplett Brandvägg som tjänst, där vi tar det fulla ansvaret för att era brandväggar fungerar optimalt och uppfyller säkerhetskraven för just din verksamhet. Och allt till en fast månadskostnad.

 

Nätverk som tjänst

Att nätverket funkar störningsfritt och utan krångel är grunden i en effektiv IT-miljö. Annars blir man ju less. Med nätverk som tjänst hyr du funktionen och slipper äga dyr hårdvara. Vi skräddarsyr en lösning för just ditt företag och era behov med specifik hårdvara, driftövervakning, felhantering och byte av trasig utrustning. Lösningen dokumenteras och utvecklas över tid för att underlätta för nya tekniker.


Kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer:
0771-85 84 00
eller via