A3:s ramavtal med kammarkollegiet
Kammarkollegiet har en mängd olika uppdrag från Regeringen, däribland att upphandla ramavtal mellan offentliga myndigheter och underleverantörer.

Efter upphandling har A3 är stolta över att vara en av Kammarkollegiets ramavtalsleverantörer inom tre områden rörande Kommunikation, Telekommunikation och Infrastruktur. Ramavtalen började gälla under 1 januari 2019 och löper under 2+1+1 år.


Vill du veta mer om våra ramavtal kan du läsa vidare här nedan eller kontakta oss.


DELOMRÅDE 1

Kommunikationslösningar

Anbudsområdet innefattar operatörstjänster, WAN, LAN, inomhusnät, växeltjänster, mobil anknytning i växel, molntjänster, IoT, MDM, M2M, WiFi-calling, UC, Digitala möten, Kontaktcenter, telefonisttjänster med flera.

Prislista »

Kvinna och man pratar

DELOMRÅDE 2

Telefoni/
Telekommunikationstjänster

Anbudsområdet innefattar operatörstjänster, växel, mobil anknytning i växel, inomhusnät, automatisk telefonist med flera.

Prislista »


DELOMRÅDE 3

Infrastruktur

Anbudsområdet innefattar internetanslutning, WAN, LAN och WLAN. Vidare ingår även IoT, M2M, WiFi-samtal, säkerhet såsom överbelastningsskydd, kryptering och brandväggstjänster med flera.

Prislista »

Man i fabriken

Kontakt för avrop

Patrick Moberg

Kammarkollegiet & offentlig upphandling
08-517 810 51 • avrop@a3.se